|

سفر رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، که از ژانویه ۲۰۲۳ حرفش بود، بالاخره در ابتدای ماه مارس امسال صورت گرفت.در این سفر دو طرف بیش از هر چیز در مورد مسائل پادمانی به گفتگو با هم نشستند و ایران اعلام کرد آماده همکاری‌های بیشتر با آژانس است. اما این توافق کلی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت به مذاکرات احیای برجام باشد؟