|

شب گذشته دختران خوابگاه یاس متعلق به دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ارومیه، به علت مسمومیت به در بیمارستان بستری شدند. به نظر می رسد در ادامه مسمومیت سریالی دانش اموزان در مدارس این روند در خوابگاه‌ها دخترانه هم در جریان است. به نقل از ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت مسمومیت دو بار رخ داده است و رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای قاضی طباطبایی که در سری دوم مسمومیت خود را به خوابگاه رسانده بود، به زعم خود بوی گاز تلخ استشمام کرده و خود نیز حالت تهوع و سرگیجه داشته است.