|

دولت بر اساس قانون موظف است که لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تقدیم کند. اگر کلیات لایحه تصویب شود، نوبت به بررسی جزییات، طرح‌ها و لوایح آن می‌رسد که باید بدون فاصله و هر روز حداقل چهار ساعت این فرآیند انجام شود.