|

سمیه جاهدعطائیان- مادر یک جوان 39 ساله: « پسرم از سال 88 تصادف کرد و قطع نخاع شد. پسرمان را روی یک ملافه می‌گذاریم و روی زمین تا حمام می‌کشیم که نظافتش کنیم. پولی برای گرفتن پرستار نداریم. یک ویلچر معمولی را 8 میلیون تومان خریداری کردیم.