|

سحر طلوعی- امبونگنی بوتلزی نقاشی اهل آفریقای جنوبی است که نامش به دلیل خلاقیتی که در خلق اثر هنری از خود نشان داده، سر زبان‌ها افتاده است.