|

سپهر خرمی- یک هفته پر فراز و نشیب در فوتبال دنیا رخ داد؛ از درگذشت جیانلوکا ویالی اسطوره فوتبال ایتالیا، ادامه فعالیت جذاب النصر برای جذب ستارگان دنیا، رکورد عجیب بلکبرن در چمپیون‌شیپ انگلیس تا حضور احتمالی زیدان در فوتبال ایتالیا.