|

سحر طلوعی- گروه علم مجله معتبر آتلانتیک مجموعه‌ای از خبرها و شگفتی‌ها و اتفاقات عجیب و غریب اغلب علمی که در سال ۲۰۲۲ رخ داده را گردآوری کرده و در اختیار مخاطبانش گذاشته است. گردآورندگان معتقدند شنیدن این خبرها و مواجه شدن با این وقایع دود از سر آدم بلند می‌کند!