|

سمیه جاهدعطائیان- وقتی زنان و مادران مبتلا به اچ آی وی در انجمن «احیا» جمع شدند تا خدماتی دریافت کنند، برای کاهش بارمنفی و انگ بیماری به آنها عنوان «مادران حامی سلامت» داده شد. از میان این مادران تعدادی مجبور بودند برای سیر کردن شکم خود و فرزندشان، تن فروشی کنند.