|

سپهر خرمی‌- چهار روز از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گذشت و رکوردهایی جابه‌جا شد که همگی شگفت‌انگیز هستند. در این طلسم‌شکنی‌ها تیم ملی ایران، فرانسه و عربستان نقش پررنگی دارند.