|

میلاد علوی - سهند نورمحمدزاده، جوانی متولد سال ۷۵ است. او ۱۲ مهر پس از اعتراضات ۱۱ مهر مقابل پاساژ تیراژه در تهران و مقابل منزلش دستگیر شد.