|

مهسا مژدهی- شمارش آرای کنست نشان داد که حزب نتانیاهو، لیکو که با احزاب راستگرای افراطی و مذهبی‌های تندوتیز ائتلاف کرده بود، توانسته 64 کرسی از 120 کرسی پارلمان را از آن خود کند.