|

میلاد علوی، مرجان زهرانی- شامگاه شنبه، 23 مهر ماه بود که خانواده‌های زندانیان یکی پس از دیگری به سمت زندان اوین راهی شدند اما باترس و دلهره. اتوبان‌ها بسته شده بود و رفت و آمد به سمت اوین اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت انجام می‌شد.