|

امروز اول مهر است و شنبه سال تحصیلی جدید آغاز میشود. یکى از نگرانى هاى اصلى این سال تحصیلى کمبود معلم است. گرچه موضوع کمبود معلم مسئله تازه‌ای نیست و در سال‌های اخیر مسئولان و کارشناسان زیادی در این رابطه هشدار داده‌اند.