|

مرجان زهرانی- زمانی که فرماندهی انتظامی تهران علت جان باختن «مهسا امینی» را «عارضه قلبی» در حین «توجیه و آموزش» در مقر پلیس امنیت اخلاقی اعلام کرد و برخی رسانه‌های رسمی ادعاهایی نظیر بیماری‌های زمینه‌ای، تومور مغزی و صرع را مطرح کردند؛ واکنش کاربران فضای مجازی یادآوری جانباختگان سالیان پیش بود که مرگ‌شان ابعاد ملی پیدا کرد اما آمران و عاملان مرگ آنها هرگز مجازات نشدند و کمیته‌های حقیقت‌یابی که برای پیگیری تشکیل شده‌بود، هرگز نتوانست افکار عمومی را قانع کنند. یکی از مثال‌های پرتکرار این روزها، یادآوری مشابهت‌هایی در گزارش مرگ مهسا امینی با زهرا کاظمی است. عکاسی که علت مرگش «برخورد جسم سخت با سر» عنوان شد.