|

سمیه ایمانیان- دری که میراث فرهنگی به روی کنسرت‌ها باز کرد. ماجرا قدیمی‌تر از این حرف‌هاست، اما زخم آن هنوز تازه است و گاهی هم سر باز می‌کند؛ انتخاب مکان‌های تاریخی کشور که زیبایی‌شان احتمالا مخاطب بیشتری را برای هر کنسرتی جذب می‌کند و همان می‌شود که از متولیانِ میراثی مجوز می‌گیرند بدون این‌که هیچ قاعده و ضابطه‌ای برای میزان صدا و آلات موسیقی‌شان به آن‌ها اعلام شود.