|

امیر ناظمی، آزیتا تقوایی- مصاحبه استخدامی نماد و نمایش‌گر وضعیتی است که در آن کارفرما در بالادست نشسته و از همان‌جا سرنوشت انبوه کارجویان را برای استخدام در دست گرفته است. به این ترتیب ما عادت کرده‌ایم که این شرکت‌ها باشند که به انتخاب کارجویان دست می‌زنند. اما واقعیت آن است که کارجویان پیش از کارفرما و با همان ارسال رزومه و فرم درخواست، انتخاب خود را انجام داده‌اند.