|

سپهر خرمی- برای هواداران فوتبال جذابیت زیادی دارد که بدانند سیاستمداران طرفدار چه تیمی هستند؛ ملکه الیزابت طرفدار سرسخت و قدیمی آرسنال است.