|

ریحانه جولایی- در گرمترین روزهای سال بحران آب و خشکسالی یکی یکی شهرهای ایران را درگیر کرده است. در روزهای اخیر برخی از شهرها و روستاها با مشکل نبود آب شرب مواجه شده‌اند و آنطور که به نظر می‌رسد این بحران در حال گسترش است. گرمای طاقت فرسای تابستان، قطع طولانی مدت آب و ادامه‌دار بودن این وضعیت، نگرانی مردم را برای روزهای پیش‌ رو دوچندان کرده است.