|

از سال 1289 قمری «وزارت تجارت» توسط ناصرالدین شاه تاسیس شد . در سال 1318 به پیشنهاد فرهنگستان ایران به وزارت بازرگانی تغییر نام پیدا کرد و نهایتا پس از انقلاب با تغییرات مختلفی در ساختار و چارت سازمانی‌اش مواجه شد. این وزارت‌خانه در تاریخ دوازدهم تیر ماه سال 1390 و در دولت دهم به خط پایان رسید و با وزارت صنایع و معادن وقت و در راستای کوچک سازی دولت، ادغام شد اما از همان زمان حواشی پیرامون این تصمیم تا امروز ادامه دارد.