|

سپهر خرمی- علی کفاشیان که اشرافی از فوتبال نداشت کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال شد و توانست نظر اعضای مجمع فدراسیون فوتبال را جلب کند و از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ ریاست این فدراسیون را برعهده بگیرد. بعد از او، مهدی تاج نایب رییس ِ کفاشیان کاندیدا شد و توانست رای لازم را کسب کند. انتقادها در دوره تاج آنقدر بالا گرفت تا او در نهایت بخاطر مشکل قلبی از سمت خود استعفا و کنار رفت.