|

ریحانه جولایى- "پیش‌بینی می‌شود از هر 3 نفر شهروند ایرانی، یک نفر دچار اختلالات روانی باشد که آمار قابل توجهی است." این آمار، سال گذشته توسط علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد.