|

میلاد علوی- دبیر فراکسیون زنان مجلس: من هیچ خبری از برخورد گشت ارشاد با زنان ندارم نمایندگان اعتدالگرا و مستقل فراکسیون زنان مجلس هم موضع نگرفتند.