|

فاتب در مراسمی رسمی، عرصۀ عمارت کلاه‌فرنگی در پادگان شاپور سابق و پلیس آگاهی امروزی در خیابان وحدت اسلامی را کلنگ زد تا «ظرفیت‌های ساخت واحدهای مسکونی برای نیروهای انتظامی» را درست در همین نقطه افزایش دهد.