|

مهسا مژدهی | روز جمعه 24 تیرماه رسانه‌های نزدیک به جریان صدر در عراق، مدعی حضور دو و نیم میلیون طرفدار صدر در خیابان‌های شهرک صدر بغداد شدند. مقتدی صدر اواسط هفته گذشته از طرفدارانش خواسته بود تا برای شرکت در نمازجمعه، حاضر شوند. او از این نماز با عنوان «نماز وحدت» یاد کرد. همین فراخوان باعث شد تا به گزارش خبرنگاران مستقل، هزاران نفر سجاده دست بگیرند و زیر آفتاب تند بغداد، دعوت خود روحانی عراقی را قبول‌کنند. بسیاری از این افراد، از شهرهای جنوبی عراق آمده بودند.