|

سحر طلوعی- پس از انتشار نخستین تصاویر ثبت شده تلسکوپ فضایی جیمز وب، دانشمندان علوم فضایی و نجوم ناسا می‌دانستند برای چه اشک شوق می‌ریزند، اما وقتی روزنامه‌ها در سراسر جهان عکس‌ها را در صفحه اول خود منتشر کردند، این گرا را دادند که ذهن عادی‌ترین شهروندان هم درگیر جیمز وب و دستاوردهایش شده است. این دستاوردها چه هستند؟ و جیمز وب به ما چه می‌گوید؟