|

مهسا مژدهی- یکبار دیگر ناآرامی در لیبی بالا گرفته و مجامع جهانی نگران فوران خشم مردم این کشور هستند. لیبیایی‌ها دیگر نمی‌توانند عصبانیت خود را از 11 سال نابه‌سامانی پنهان کنند. آرزوی رسیدن به دموکراسی در این کشور با وجود همه تلاش‌های جامعه مدنی به نتیجه نرسید و جای وضعیت قبلی و حضور معمر قذافی در قدرت را مشکلات اقتصادی و امنیتی شدیدتری گرفت.