|

شقایق آسیایی- هرچه به پایان زمان نقل و انتقالات نزدیک تر می شویم، ترافیک بیشتری را در باشگاهها برای ثبت قرارداد با بازیکنان جدید داریم. البته بازگشت تعدادی از لژیونرها به لیگ هم در فصلی که منتهی به جام جهانی می شود، نکته جالبی است.