|

امیر ناظمی-آزیتا تقوایی: بررسی آمار جنسیتی کاربران اینترنت، نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی جدی و مهمی در این حوزه وجود ندارد، طوری‌که ۴۶.۷ درصد کاربر زن و ۵۳.۳ درصد کاربر مرد در فضای اینترنت وجود دارد. اما مطابق گزارش تحلیل کاربران #دیجی‌_کالا که در سال ۱۴۰۰ ارائه شده، که این شکاف جنسیتی در مورد کاربران دیجی‌کالا محسوس است. توازن در دسترسی به اینترنت و تفاوت در کاربری یک پلتفرم فروشگاهی، مساله قابل تاملی است که در این تحلیل به آن پرداخته شده است.