|

خبرگزاری فارس در تاریح ۲۸ خرداد گزارشی را در بخش «شبهه و شایعه» با تیتر« دست و پا زدن شرق برای بسته شدن » منتشر کرد که خود این گزارش شبهه تخریب یک رسانه توسط رسانه دیگر را ایجاد می‌کند. در ادامه به چند مورد از اتهامات خبرگزاری فارس علیه شرق که دلیلش چیزی جز حواتس‌پرتی نمی‌تواند باشد را با هم مرور می کنیم. *این جوابیه به تاریخ پنج‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۱ در خبرگزاری فارس منتشر شد.