|

نگرانی از وضعیت بازار اجاره مسکن این روزها فقیر و غنی نمی‌شناسد، هر مستاجری از هرطبقه اجتماعی این روزها اگر موعد پایان قراردادش نزدیک باشد، خواب راحتی نخواهد داشت. اگر برای فقیرترها جابجایی خانه با بودجه محدودی که دارند و قیمت‌هایی که دستشان به آن نمی‌رسد حکم مرگ و زندگی را دارد، برای طبقه متوسط هم که توان تمدید قرارداد با مالک قبلی و شرایط جدید را ندارند و باید به دنبال خانه‌ای کوچک تر در محله‌ای با امکانات کمتر بگردند، حضور در بنگاه‌های مشاور املاک و بازدید از ملک‌های موجود در بازار و دیدن قیمت‌های پیشنهادی مالکان حکم حضور در تونل وحشت را دارد.