|

سحر طلوعی- با آرام شدن اوضاع در مناطق مرکزی و شمالی اوکراین و فرارسیدن فصل فارغ‌التحصیلی و پایان مدارس، دانش‌آموزان دوست دارند جشن آخر سال را در مدارس برپا کنند، اما چیزی از این مدارس به جا نمانده است جز تلی از خاک و جای گلوله و توپ بر دیوار و اسکلت‌های آوار شده.