|

پوریا اسدی عکاس و فیلم ساز مجموعه عکس هایی را از شهرهای تهران، اصفهان،مشهد، همدان، نیشابور، قم، شیراز و کاشان گرفته است. او در نظر دارد تا با نگاهی خلاقانه عظمت و زیبایی معماری ایرانی اسلامی را به تصویر بکشد. تکنیک اصلی این مدرس دانشگاه در ثبت عکاسی خلاق با تکنیک پانورماست که حاصل یک سال عکاسی از معماری ایرانی اسلامی است.