|

ذلفا معیل-اختلافات آبی ایران و عراق به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب بازمی‌گردد. دورنمای حل اختلافات آبی ایران و عراق به رغم مشکلات و پیچیدگی های فراوان، منوط به اتخاذ دیپلماسی آب توسط طرفین است. و چالش اصلی عراق با ترکیه است. 🔹عراق مدعى است که ایران به درخواست هایش برای مذاکره درباره آب های مشترک پاسخ نمی دهد. در آخرین اظهارات یکى از رهبر جریان صدر ایران و ترکیه را با اسراییل مشابه دانسته و گفت: اسرائیلی ها می خواهند ما را بکشند و اکنون ایران و ترکیه هم می خواهند ما را بکشند، پس برای تصویب قانون جرم انگاری روابط با آنها منتظر چه هستیم؟