|

باقر نوروزیان- مذاکرات احیای برجام تقریبا از آغاز حمله روسیه به اوکراین متوقف شده. براساس گزارش‌های ادعایی، طرفین غربی برای تحت فشار قرار دادن ایران برای خروج از بن‌بست مذاکرات دست به دامن اهرم فشار شورای حکام شده‌اند و حالا پیش‌نویس قطعنامه‌ای آماده شده که قرار است هفته آینده برای تصمیم‌گیری به شورای حکام آژانس برسد. اما این روزها چه در فضای رسانه‌ای منعکس می‌شود؟