|

با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم، افزایش قیمت کالاهای اساسی/غیراساسی، انتقادهای مردم را در پی داشته است شبکه شرق واکنش بازار به این طرح کلان اقتصادی و عادلانه/منطقی بودن آن را بررسی کرده که می‌توان در یک جمله گفت: یارانه کمک معیشتی پرداختی توسط دولت، کفاف نیازهای خانوارهای ایرانی را باتوجه به افزایش هزینه‌ها نمی‌دهد.