|

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص یارانه و کوپن در صدر اخبار رسانه‌ها و گفت و شنودهای مردم قرار گرفته؛ در حالی‌که که دولت با وعده یارانه ۴۰۰-۳۰۰هزار تومانی و کالابرگ در صدد جبران گرانی‌های جراحی اقتصادی است، واکنش کاربران فضای مجازی به این تغییرات عظیم در اقتصاد کشور چه بوده؟