|

نورا حسینی- بار دیگر، ۱۴ اردیبهشت در بزرگراه شهید باکری، حد فاصل ورودی به بزرگراه شهید آبشناسان شرق، حفره‌ای به حجم چهار در چهار مترمربع و عمق ۴٫۵ متر، ایجاد شد. کارشناسان دلیل این فروریزش‌های ناگهانی را وجود قنات‌ها و حفره‌های رها شده زیرپای تهرانی‌ها عنوان کردند. شبکه شرق این چالش تکراری شهر تهران را بررسی کرده است.