|

سحر طلوعی- در میان همه کشورهای عربی، لبنان متفاوت‌ترین و خاص‌ترین است؛ درهم آمیختگی اسلام و مسیحیت در لبنان چهره ویژه‌ای به این کشور داده است. این ویژگی خاصه در ماه رمضان بیش از پیش بروز می‌کند. ماه رمضان لبنان هیچ شباهتی به ماه رمضان عربستان، عراق، مراکش و مصر و … و حتی کشورهای مسلمان غیر عربی مثل ایران و مالزی و … ندارد.