|
کدخبر: 841365

نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد:

احتمال حصول توافق در مذاکرات وین

نخست وزیر اسراییل گفت: ایرانی ها ظرفیت غنی سازی خود را به سرعت گسترش داده‌اند اما توافق جدید تنها دو سال و نیم به ما زمان می دهد و پس از آن، ایران بدون هیچ محدودیتی سانتریفیوژهای پیشرفته را نصب کرده و گسترش خواهد داد.

نخست وزیر اسرائیل گفت: ما در تمام سطوح برای روزهای بعد آماده می شویم تا بتوانیم به تنهایی شهروندان اسرائیلی را ایمن نگه داریم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد توافقی که مذاکره کنندگان در وین در حال رایزنی بر سر آن هستند نمی‌تواند مانع ایران شود و ضعیف تر از توافق هسته ای ٢٠١٥ خواهد بود.

همزمان با پیشرفت مذاکرات ایران و سایر طرف های برجام در وین برای رفع تحریم های ایران و بازگشت آمریکا به این توافق که باحضور غیر مستقیم مقامات واشنگتن برگزاری می شود، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر تلاش کرد به فضا سازی علیه این مذاکرات با هدف تاثیرگذاری بر توافق نهایی احتمالی، ادامه دهد.

به نوشته روزنامه اورشلیم پست، بنت در سخنان خود در ابتدای نشست هفتگی کابینه گفت: امکان دستیابی به توافق در وین در آینده وجود دارد اما این توافق ضعیف‌تر و دارای مدت زمانی کوتاهتر از توافق هسته ای ۲۰۱۵ خواهد بود.

وی در ادامه ادعا کرد: توافقی که به زودی به دست خواهد آمد اسرائیل و نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه را به خطر خواهد انداخت اما ما آماده‌ایم تا با اتکا به خود از شهروندانمان محافظت کنیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: ما در تمام سطوح برای روزهای بعد آماده می شویم تا بتوانیم به تنهایی شهروندان اسرائیلی را ایمن نگه داریم.

بنت همچنین مدعی شد که طبق پیش نویس توافق جدید در وین، این توافق تنها به مدت دو سال و نیم برنامه هسته ای ایران را محدود خواهد کرد، درحالیکه در توافق اولیه ٢٠١٥ این مدت زمان ١٠ سال بود.

وی که به نظر می آید از احتمال حصول توافق در وین به خشم آمده است، افزود: ایرانی ها ظرفیت غنی سازی خود را به سرعت گسترش داده‌اند اما توافق جدید تنها دو سال و نیم به ما زمان می دهد و پس از آن، ایران بدون هیچ محدودیتی سانتریفیوژهای پیشرفته را نصب کرده و گسترش خواهد داد. تهران همچنین به میلیاردها دلار دست پیدا خواهد کرد و رفع تحریم ها به معنی دسترسی ایران به پول زیاد است. این پول برای تروریسم هزینه خواهد شد و اسرائیل، سایر کشورهای منطقه و نیروهای آمریکا در خاورمیانه را نیز به خطر خواهد انداخت.

نخست وزیر اسرائیل گفت: ما در تمام سطوح برای روزهای بعد آماده می شویم تا بتوانیم به تنهایی شهروندان اسرائیلی را ایمن نگه داریم.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد توافقی که مذاکره کنندگان در وین در حال رایزنی بر سر آن هستند نمی‌تواند مانع ایران شود و ضعیف تر از توافق هسته ای ٢٠١٥ خواهد بود.

همزمان با پیشرفت مذاکرات ایران و سایر طرف های برجام در وین برای رفع تحریم های ایران و بازگشت آمریکا به این توافق که باحضور غیر مستقیم مقامات واشنگتن برگزاری می شود، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر تلاش کرد به فضا سازی علیه این مذاکرات با هدف تاثیرگذاری بر توافق نهایی احتمالی، ادامه دهد.

به نوشته روزنامه اورشلیم پست، بنت در سخنان خود در ابتدای نشست هفتگی کابینه گفت: امکان دستیابی به توافق در وین در آینده وجود دارد اما این توافق ضعیف‌تر و دارای مدت زمانی کوتاهتر از توافق هسته ای ۲۰۱۵ خواهد بود.

وی در ادامه ادعا کرد: توافقی که به زودی به دست خواهد آمد اسرائیل و نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه را به خطر خواهد انداخت اما ما آماده‌ایم تا با اتکا به خود از شهروندانمان محافظت کنیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: ما در تمام سطوح برای روزهای بعد آماده می شویم تا بتوانیم به تنهایی شهروندان اسرائیلی را ایمن نگه داریم.

بنت همچنین مدعی شد که طبق پیش نویس توافق جدید در وین، این توافق تنها به مدت دو سال و نیم برنامه هسته ای ایران را محدود خواهد کرد، درحالیکه در توافق اولیه ٢٠١٥ این مدت زمان ١٠ سال بود.

وی که به نظر می آید از احتمال حصول توافق در وین به خشم آمده است، افزود: ایرانی ها ظرفیت غنی سازی خود را به سرعت گسترش داده‌اند اما توافق جدید تنها دو سال و نیم به ما زمان می دهد و پس از آن، ایران بدون هیچ محدودیتی سانتریفیوژهای پیشرفته را نصب کرده و گسترش خواهد داد. تهران همچنین به میلیاردها دلار دست پیدا خواهد کرد و رفع تحریم ها به معنی دسترسی ایران به پول زیاد است. این پول برای تروریسم هزینه خواهد شد و اسرائیل، سایر کشورهای منطقه و نیروهای آمریکا در خاورمیانه را نیز به خطر خواهد انداخت.