|
کدخبر: 839272

واکنش طالبان به اعتراضات و درگیری مردم قزاقستان با حکومت

وزارت خارجه دولت طالبان تاکید کرد: حکومت و معترضان در قزاقستان از راه گفت و گو و مسالمت‌آمیز مشکلات را حل کنند!

وزارت خارجه دولت طالبان که با کودتا در افغانستان به قدرت رسیده، با اعلام اینکه وضعیت جاری در قزاقستان را از نزدیک زیر نظر دارد، تاکید کرد: حکومت و معترضان در قزاقستان از راه گفت و گو و مسالمت‌آمیز مشکلات را حل کنند!