|
کدخبر: 838865

مروری بر رسانه‌های انگلیسی‌زبان / ۸ دی ۱۴۰۰ / ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱

انبار روغن موتور بود نه زاغه مهمات!

روزنامه‌های خاورمیانه‌ای در کنار کرونا، به مذاکرات وین و تهیه پیش‌نویس‌ها درباره فعالیت‌ هسته‌ای ایران و همچنین انفجار سوریه پرداخته اند.

در فاصله دو روز مانده به آغاز سال ۲۰۲۲، صفحه اول روزنامه‌های آمریکایی و انگلیسی درگیر مرور برخی حوادث تلخ و شیرین سال ۲۰۲۱. برخی به چهر‌های مهم سیاسی، هنری، ورزشی که در این سال درگذشته اند و برخی به وقایع مهم اشاره کرده اند و … در کنار اینها همچنان واکسن کرونا، ویروس کرونا و شیوع سویه جدید ویروس کرونا موضوعاتی هستند که مورد توجه قرار گرفته اند.

روزنامه‌های خاورمیانه‌ای در کنار کرونا، به مذاکرات وین و تهیه پیش‌نویس‌ها درباره فعالیت‌ هسته‌ای ایران و همچنین انفجار سوریه پرداخته اند.

روزنامه‌های چینی هم بیش از هر سوژه‌ای درگیر مقدمات برگزاری المپیک زمستانی پکن و دیگر جشنواره‌های پیش رو هستند.

01

02

03

04

05