|
کدخبر: 838097

مروری بر رسانه‌های عربی‌زبان / ۲۲ آذر ۱۴۰۰/ ۸ جمادی الاولی ۱۴۴۳

آمریکا پشت پرده سخت گیری اروپا

در بررسى رسانه های عرب زبان امروز نگاهی به عناوین روزنامه الاخبار لبنان، الصباح عراق،الرایة قطر،الامارات الیوم و الرویة عمان پرداختیم.

در بررسى رسانه های عرب زبان امروز نگاهی به عناوین روزنامه الاخبار لبنان، الصباح عراق،الرایة قطر،الامارات الیوم و الرویة عمان پرداختیم.

در این میان الاخبار لبنان در گزارشى به مذاکرات وین وسخت گیری اروپا در این مذاکرات تحت تاثیر آمریکا پرداخته است..

1

2

3

4

5