|

رضا حاجی کریم در گفت‌وگو با «شبکه شرق»، ورشکستگی آب و بحران مهاجرت در ایران را بررسی می‌کند-بخش پنجم؛

فرونشست‌های 30 سانتی‌متری در انتظار زیر ساخت های حیاتی

شما فرض کنید زیر ساخت های حیاتی مثل بیمارستان، باند فرودگاه، راه، پل، یا تصفیه خانه های آب و فاضلاب با یک فرونشست 20 سانتی متری مواجه شوند.

ریحانه جولایی خبرنگار شبکه شرق

حاجی کریم: در جنوب شرق و جنوب غرب استان تهران و در نقاطی از استان البرز در آستانه فرونشست‌های 30 سانتی متری هستیم. مهندسین وقتی سازه‌ای را طراحی می‌کنند روی فرونشست میلیمتری محاسبه می‌کنیم ولی هیچ مهندس سازه‌ای فرونشست 30 سانتی متری را در محاسباتش ندیده است. این فرونشست کجا خودش را نشان می‌دهد در زیر ساخت‌های حیاتی.