|

آخرین وضعیت سدهای تهران نسبت به دو تا سه هفته پیش/ تهرانی‌ها ۱۵ درصد صرفه‌جویی کنند

سخنگوی صنعت آب ایران گفت:‌ سد‌های تهران هم نسبت به دو تا سه هفته پیش به طور نسبی وضعیت بهتری دارند، اما هنوز نیاز به بارش بیشتری داریم و به شهروندان تهرانی همچنان توصیه به مدیریت مصرف آب داریم.

آخرین وضعیت سدهای تهران نسبت به دو تا سه هفته پیش/ تهرانی‌ها ۱۵ درصد صرفه‌جویی کنند

به گزارش شبکه شرق، سخنگوی صنعت آب ایران گفت: سد‌های تهران هم نسبت به دو تا سه هفته پیش به طور نسبی وضعیت بهتری دارند، اما هنوز نیاز به بارش بیشتری داریم و به شهروندان تهرانی همچنان توصیه به مدیریت مصرف آب داریم.

عیسی بزرگ‌زاده درباره تاثیر بارندگی بر بهبود اوضاع ذخایر آبی سد‌ها اظهار داشت: بارندگی در برخی مناطق در افزایش ذخایر سد‌ها و منابع آبی تاثیر مثبت داشته است از جمله اینکه سد‌های منطقه بلوچستان آبگیری خوبی داشته‌اند.

وی افزود: در برخی مناطق مثل استان همدان و اردبیل وضعیت به طور نسبی مناسب است، اما در برخی مناطق مثل حوزه کرخه همچنان عقب افتادگی‌های قابل توجهی را شاهدیم.

سخنگوی صنعت آب ایران تصریح کرد: استان فارس، کرمان و هرمزگان تا این لحظه به لحاظ بارشی نیاز به بهبود جدی دارند.

وی خاطرنشان کرد: سد‌های تهران هم نسبت به دو تا سه هفته پیش به طور نسبی وضعیت بهتری دارند، اما هنوز نیاز به بارش بیشتری داریم و به شهروندان تهرانی همچنان توصیه به مدیریت مصرف آب داریم.

بزرگ‌زاده گفت: هنوز راه زیادی داریم برای بهبود اوضاع سد‌ها بویژه سامانه شرق تهران داریم، ولی مدیریت مصرف به ما کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: در تهران به ۱۰ تا ۱۵ درصد مدیریت مصرف نیاز داریم و چشم امیدمان به همکاری شهروندان تهرانی است.

 

منبع: ایلنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها