|

آب در تهران سهمیه‌بندی نمی‌شود

مدیرعامل آبفای تهران اعلام کرد: تهران در حال سپری کردن سومین سال خشک به صورت متوالی است اما خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته است که در تابستان با مشکل مواجه نخواهیم شد و آب در تهران سهمیه بندی نمی‌شود.

آب در تهران سهمیه‌بندی نمی‌شود

به گزارش شبکه شرق، مدیر عامل آبفای تهران گفت: تهران در حال سپری کردن سومین سال خشک به صورت متوالی است اما خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته است که در تابستان با مشکل مواجه نخواهیم شد.

محسن اردکانی در رابطه با بحران آب در تهران گفت: تهران در حال سپری کردن سومین سال خشک به صورت متوالی است اما خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته است که در تابستان با مشکل مواجه نخواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تهران به عنوان یک کلان شهر آب سهمیه بندی شود گفت: خیر، آب در تهران سهمیه‌بندی نمی‌شود.

منبع: مهر
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها