|

پرشدگی ۵۰ درصدی سدها با وجود بارش‌های اخیر

درصد پرشدگی سدهای کشور با وجود بارش‌های اخیر، تا ۲۰ اسفندماه به ۵۰ درصد رسید و همچنین ۲۲ سد مهم برای مصارف شرب و کشاورزی از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۴۰۱) نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ تا ۷۵ درصد کاهش را ثبت کردند.

پرشدگی ۵۰ درصدی سدها با وجود بارش‌های اخیر

به گزارش شبکه شرق، به دنبال بهتر شدن وضعیت بارشی کشور، درصد پرشدگی سدها به ۵۰ درصد رسیده، اما همچنان ۲۲ سد مهم تأمین کنند آب شرب و کشاورزی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ اسفندماه هر کدام با کاهش از ۲۵ تا ۷۵ درصد روبه‌رو هستند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، سد رودبال داراب در استان فارس با داشتن ۱۰ میلیون مترمکعب موجودی آب از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ اسفندماه با کاهش ۷۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شده و درصد پرشدگی این سد ۱۳ درصد است.

بر پایه این گزارش، سد شهید رجایی مازندران ۳۷ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد و میزان پرشدگی آن ۲۳ درصد است.

چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ اسفندماه ۱۲۰ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۸ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی چاه نیمه‌ها به ۸ درصد کاهش یافت.

سد شمیل و نیان در استان هرمزگان با ۳۵ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده و درصد پرشدگی این سد با کاهش ۲ درصدی نسبت به هفته قبل به ۳۶ درصد رسید.

همچنین در این مدت، سد ساوه در استان مرکزی با ۵۱ میلیون مترمکعب حجم مخزن ۵۴ درصد کاهش نسبت به پارسال دارد و درصد پرشدگی آن نیز ۱۸ درصد است.

موجودی آب در سد سفیدرود گیلان با افزایش ۱۰ میلیون مترمکعبی به رقم ۲۱۰ میلیون مترمکعب رسیده اما در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۲ درصد کاهش داشته و میزان پرشدگی در حال حاضر این سد هم با یک درصد رشد به ۲۰ درصد رسید.

در مدت یاد شده، سد تهم زنجان موجودی ۱۴ میلیون مترمکعب آب را ثبت کرد که در مقایسه با زمان مشابه در سال آبی گذشته ۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان پرشدگی این سد نیز ۱۶ درصد است.

سد دوستی خراسان رضوی هم ۱۷۷ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۸ درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی آن با کاهش ۱ درصدی ۱۴ درصد شد.

موجودی آب در مخزن سد تنگوئیه سیرجان کرمان در حالی به رقم هشت میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۶ درصد کاهش دارد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۲۱ درصد است.

در این مدت، سد نسا کرمان هم با داشتن ۷۳ میلیون مترمکعب موجودی آب کاهش ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. میزان پرشدگی آن هم ۴۴ درصد است.

سد نهرین در خراسان جنوبی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ اسفندماه یک میلیون مترمکعب حجم موجود آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۴ درصد کاهش‌یافته است. درصد پرشدگی فعلی این سد ۲۲ درصد است.

سد اکباتان، آبشینه در استان همدان ۲ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش ۴۳ درصدی همراه شده و میزان پرشدگی فعلی آن نیز ۶ درصد است.

سد شهر بیجار گیلان نیز ۶۰ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۲ درصد کاهش‌یافته که درصد پرشدگی این سد هم با ۴ درصد افزایش به ۵۷ درصد رسیده است.

سد ۱۵ خرداد در حوضه آبریز قم رود فقط ۴۸ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۲ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۲۵ درصد است.

سد سرنی در استان هرمزگان با داشتن ۲۴ میلیون مترمکعب موجودی آب نسبت به سال آبی پارسال ۴۲ درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی فعلی آن هم با کاهش ۱ درصدی ۳۹ درصد است.

پرشدگی ۵۰ درصدی سدها با وجود بارش‌های اخیر/ حجم ذخایر آبی همچنان در وضعیت هشدار

سد طرق در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ اسفندماه هفت میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و درصد پرشدگی آن نیز اکنون ۲۱ درصد است.

سد استقلال در استان هرمزگان هم در مدت یاد شده با داشتن ۱۴۵ میلیون مترمکعب موجود آب نسبت به پارسال ۳۷ درصد کاهش را نشان‌می‌دهد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۶۰ درصد است.

سد شیرین دره در استان خراسان شمالی هم ۲۴ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۳۶ درصدی را نشان‌می‌دهد.

از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ اسفندماه سد کمال صالح استان مرکزی با ۳۶ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به پارسال روبه‌رو است.

موجودی آب در سدهای پنج‌گانه استان تهران ۲۲۴ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۸ درصد کاهش را نشان‌می‌دهد. این سدها اکنون ۱۳ درصد پر شدگی دارد.

موجودی آب سد گاوشان، سلیمان شاه کرمانشاه ۲۶۰ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۲۷ درصدی را نشان‌می‌دهد. درصد پرشدگی این سد تا ۲۰ اسفندماه به ۴۳ درصد رسیده است.

سد جیرفت ۱۱۴ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش ۲۵ درصدی همراه شده و میزان پرشدگی فعلی آن نیز ۳۵ درصد است.

 

منبع: ایرنا