|

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 4 مهر 1402/ قیمت سکه امامی چقدر پایین آمد؟ + جدول

هر مثقال طلا ۱۸ عیار در بازار داخلی هم ۱۰,۰۴۹,۰۰۰ (ده میلیون و چهل و نه هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 4 مهر 1402/  قیمت سکه امامی چقدر پایین آمد؟ + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۱۶ (یک هزار و نهصد و شانزده ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

 

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۱۶ -۰.۸۰ -۰.۰۵ 12:00
۱,۹۱۷ -۸.۳۰ -۰.۴۴ روز قبل
۱,۹۲۵ -۰.۸۰ -۰.۰۵ ۳ روز پیش

 

قیمت طلا کاهشی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۰۶,۵۰۰ (دو میلیون و سیصد و شش هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۰۶,۵۰۰ -۱۵,۱۰۰ -۰.۶۶ 12:24
۲,۳۲۱,۶۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۰.۴۷ روز قبل
۲,۳۱۰,۵۰۰ -۱۷,۶۰۰ -۰.۷۷ ۳ روز پیش

 

هر مثقال طلا ۱۸ عیار در بازار داخلی هم ۱۰,۰۴۹,۰۰۰ (ده میلیون و چهل و نه هزار) تومان قیمت خورد.

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۳۷۰ (چهل و نه هزار و سیصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۳۷۰ ۲۰ ۰.۰۴ 12:28
۴۹,۳۵۰ ۱۰۰ ۰.۲ روز قبل
۴۹,۲۵۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۱,۱۸۱ (چهل و یک هزار و یکصد و هشتاد و یک ) تومان قیمت خورد.

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۲,۳۵۱ (پنجاه و دو هزار و سیصد و پنجاه و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۳۵۱ -۱۵۷ -۰.۳ 11:20
۵۲,۵۰۸ ۱۳ ۰.۰۲ روز قبل
۵۲,۴۹۵ ۴۹ ۰.۰۹ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با کاهش ۰.۱۵ درصدی، از ۶۰,۳۷۹ (شصت هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تومان به ۶۰,۲۹۰ (شصت هزار و دویست و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۰,۲۹۰ -۸۹ -۰.۱۵ 11:20
۶۰,۳۷۹ ۷۳ ۰.۱۲ روز قبل
۶۰,۳۰۶ -۱۲۳ -۰.۲۱ ۳ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۵۸۰ (سیزده هزار و پانصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

 

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۶,۶۲۲ (سی و شش هزار و ششصد و بیست و دو ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی به ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۵۰,۰۰۰ -۵۱,۰۰۰ -۰.۱۹ 12:24
۲۷,۶۰۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۰۳ روز قبل
۲۷,۵۹۱,۰۰۰ -۲۱۰,۰۰۰ -۰.۷۷ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۴ 12:24
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۳ روز قبل
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه در بازار داخلی هم ۹,۹۹۱,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و نود و یک هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها