|

قیمت طلا و سکه در بازار امروز 6 شهریور 1402 + جدول

قیمت طلا کاهشی بود و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲،۳۱۴،۴۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و چهارصد) تومان رسید.

قیمت طلا و سکه در بازار امروز 6 شهریور 1402 + جدول

به گزارش شبکه شرق، بازار در معاملات امروز شاهد روند کاهشی عمده قیمت‌هاست.


هر اونس طلا، امروز به ۱،۹۱۶ (یک هزار و نهصد و شانزده) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

 


جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا


قیمت (دلار)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۱،۹۱۶،    ۱.۳۰،    ۰.۰۶،    ۰۹:۰۰،
۱،۹۱۵،    ۳.۷۰،    ۰.۱۹،    ۲ روز پیش
۱،۹۱۱    -۵.۹۰    -۰.۳۱،    ۳ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهشی بود و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲،۳۱۴،۴۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار


قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲،۳۱۴،۴۰۰    -۳،۵۰۰    -۰.۱۶،    ۱۱:۲۱،
۲،۳۱۷،۹۰۰،    ۲۰،۳۰۰،    ۰.۸۷    روز قبل
۲،۲۹۷،۶۰۰    -۱۷،۱۰۰    -۰.۷۵،    ۲ روز پیش
 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۰،۰۲۷،۰۰۰ (ده میلیون و بیست و هفت هزار) تومان معامله شد.


قیمت سکه امامی به ۲۷،۸۳۹،۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی


قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲۷،۸۳۹،۰۰۰    -۴۹،۰۰۰    -۰.۱۸،    ۱۱:۲۱،
۲۷،۸۸۸،۰۰۰،    ۹۸،۰۰۰،    ۰.۳۵    روز قبل
۲۷،۷۹۰،۰۰۰    -۲۰۶،۰۰۰    -۰.۷۵،    ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ نیم سکه
 

نیم سکه، امروز به ۱۴،۹۰۰،۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه


قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۱۴،۹۰۰،۰۰۰    -۵۰،۰۰۰    -۰.۳۴،    ۱۱:۲۱،
۱۴،۹۵۰،۰۰۰،    ۵۰،۰۰۰،    ۰.۳۳    روز قبل
۱۴،۹۰۰،۰۰۰    -۵۰،۰۰۰    -۰.۳۴،    ۲ روز پیش
 

قیمت ربع سکه امروز
 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۹،۹۵۰،۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی


هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵،۸۰۰،۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

نظرسنجی

لاجوردی، نماینده مجلس گفته: «تا ۳ سال آینده با قانونی که تصویب کردیم، جامعه در با حجاب شدن تغییر چشمگیری می‌کند.» آیا قانون «عفاف و حجاب» می‌تواند به رعایت حجاب منجر شود؟