|

2 خرداد 1402؛

کاهش قیمت طلا و سکه در بازار/ قیمت دلار مبادله ای: ۴۲,۴۶۲ تومان + جدول

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۸۳,۲۰۰ (دو میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار و دویست ) تومان رسید.

کاهش قیمت طلا و سکه در بازار/ قیمت دلار مبادله ای: ۴۲,۴۶۲ تومان + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۶۳ (یک هزار و نهصد و شصت و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

 

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۶۳ -۱۲.۸۰ -۰.۶۶ 09:00
۱,۹۷۵ -۲.۳۰ -۰.۱۲ روز قبل
۱,۹۷۸ ۲۱ ۱.۰۵ ۴ روز پیش

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۸۳,۲۰۰ (دو میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

 
 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۸۳,۲۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۱۸ 11:31
۲,۵۸۷,۸۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۰.۴۲ روز قبل
۲,۵۷۶,۷۰۰ ۱۶,۲۰۰ ۰.۶۲ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و نود هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۴۶۲ (چهل و دو هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۴۶۲ ۱۱۰ ۰.۲۵ 11:23
۴۲,۳۵۲ ۰ ۰ روز قبل
۴۲,۳۵۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۹۴۸ (چهل و پنج هزار و نهصد و چهل و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۹۴۸ ۱۱۹ ۰.۲۵ 11:20
۴۵,۸۲۹ ۵۱ ۰.۱۱ روز قبل
۴۵,۷۷۸ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۵۲,۷۲۴ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و بیست و چهار ) تومان به ۵۲,۸۶۰ (پنجاه و دو هزار و هشتصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۸۶۰ ۱۳۶ ۰.۲۵ 11:20
۵۲,۷۲۴ ۳۹ ۰.۰۷ روز قبل
۵۲,۶۸۵ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۶۲ (یازده هزار و پانصد و شصت و دو ) تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۱,۴۴۳ (سی و یک هزار و چهارصد و چهل و سه ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی به 32,286,000 (سی و دو میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۲۸۶,۰۰۰ -۱۰۵,۰۰۰ -۰.۳۳ 11:31
۳۲,۳۹۱,۰۰۰ ۵۱۱,۰۰۰ ۱.۵۷ روز قبل
۳۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۳.۶۹ ۲ روز پیش

 

منبع: دنیای اقتصاد