|

30 اردیبهشت 1402؛

قیمت دلار مبادله ای به ۴۲,۳۵۲ تومان رسید + جدول

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله ای به ۴۲,۳۵۲ تومان رسید + جدول

به گزارش شبکه شرق، قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۰۴,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۰۴,۰۰۰ ۴,۲۰۰ ۰.۱۶ 11:28
۲,۴۹۹,۸۰۰ -۱۲,۵۰۰ -۰.۵۱ ۲ روز پیش
۲,۵۱۲,۳۰۰ -۵۴,۰۰۰ -۲.۱۵ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۸۳۹,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۳۵۲ ۰ ۰ 11:13
۴۲,۳۵۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۲,۳۵۲ ۰ ۰ ۳ روز پیش

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۷۷۸ (چهل و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۷۷۸ -۵۱ -۰.۱۲ 11:20
۴۵,۸۲۹ ۲۶ ۰.۰۵ ۲ روز پیش
۴۵,۸۰۳ -۲۹۲ -۰.۶۴ ۳ روز پیش

 

پوند امروز بدون تغییر به ۵۲,۶۸۵ (پنجاه و دو هزار و ششصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۶۸۵ ۰ ۰ 11:20
۵۲,۶۸۵ -۸۱ -۰.۱۶ ۲ روز پیش
۵۲,۷۶۶ -۲۳۷ -۰.۴۵ ۳ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۵۳۲ (یازده هزار و پانصد و سی و دو ) تومان معامله شد.

 

 

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۲۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۱,۳۷۰ (سی و یک هزار و سیصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 30,401,000 (سی میلیون و چهارصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.04 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۴۰۱,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۰.۰۴ 11:28
۳۰,۳۸۷,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش
۳۰,۲۹۷,۰۰۰ -۱,۱۰۴,۰۰۰ -۳.۶۵ ۳ روز پیش

 

 
 

نیم سکه، امروز به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۸۹ 11:28
۱۷,۱۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳ ۲ روز پیش
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ -۸۵۰,۰۰۰ -۴.۹۵ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۵۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد